Slovník

A

age – zvednout, odstranit, vstát
ago – brada
ago oshi (ago oši) – roztít, rozštípnout bradu
aki no sen – výhoda, vhodnost
arashi (araši) – bouře
arigato – děkuji
asahi – zvedání
ashi (aši) – dolní končetina (noha)
ashi waza (aši waza) – porazy, při nichž je útok veden nohou proti noze protivníka
atama – hlava
atemi – úder, udeřit
atemi waza – údery používané pro řešení sebeobranných situací
ayumi (ajumi) – pochod, chůze
ayumi ashi (ajumi aši) – normální chůze

B

barai (harai) – podmet
basami – nůžky
bogio – obrana
boshi (boši) – policie
bucukari – opakované nástupy do chvatů prováděné za pohybu
bushi (buši) – válečník

C

chikara (čikara) – síla, moc
chui (čuj) – trest ve výši pěti bodů
cugi ashi (cugi aši) – přísuvná chůze, krok sun
cukkomi – postrkovat, tlačit
cukuri – nástup do chvatu, činnost, akce, příprava (vychýlení)
curi – lovit ryby, táhnout, zaseknout
curikomi – práce paže, jež drží límec při vychylování, zaseknutí ryby

D

dan – mistrovský stupeň technické vyspělosti
de – vpřed, předsunutý
dojime (dožime) – sevření soupeře zkříženýma nohama
dojo (dožó) – tělocvična pro judo a ostatní japonská bojová umění
dori – vzít, brát

E

ebi – langusta, krab, humr
eri – krk, límec

F

fumikomi – postrčit, povýšit
fusen sho (fusen šo), fusen gachi (fusen gači) – vítězství nenastoupením soupeře

G

gaeshi (kaeshi) (gaeši, kaeši) – protiútok, protichvat, kontrachvat
gake – zaháknutí, pověsit na hák, zaháknout
garami – páka, výkrut, podepřít, povzbudit
gari – podražení, sekat, kosit (srpem)
gatame – kontrola, kontrolovat, znehybnění
geiko – cvičení, provoz
gesa (kesa) – příčně (přes tělo)
gokyo – soubor čtyřiceti základních chvatů juda
gonosen – protiútok, kontra
gonosen no kata –  kata dvanácti protichvatů
goshi (goši) – bok
goshinjitsu no kata(gošindžitsu no kata) – kata moderní sebeobrany podle Kodokanu
guruma – kolo
gyaku – opačný, převrácený

H

hadaka – nahý, holý
hai – ano, vyjádření souhlasu
hairi kata – způsoby otevření boje
hajime (hažime) – začněte, bojujte
hando – protiklad
hando no kuzushi (hando no kuzuši) – vychýlení soupeře s využitím jeho reakce
hane – křídlo, skok
hansoku make – diskvalifikace soupeře
hantei – povel rozhodčího v zápasišti k určení vítěze volbou
happo no kuzushi (happo no kuzuši) – osm směrů vychýlení
hara – břicho
harai – podmet
hidari – vlevo
hikiwake – nerozhodný výsledek
hikomi – záměrné převedení soupeře do boje na zemi
hishigi (hišigi) – páčení, zlomit, rozbít, přerušit
hiza – koleno
hizi – loket
hon – základní

I

ichi
poloha, postavení
icucu no kata
kata pěti principů
ippon
vítězství bodem
itami wake
nerozhodný výsledek při nezaviněném zranění soupeře

J

jakusaku geiko – cvičení, při němž si soupeři nekladou odpor
jigo hon tai (džigo hon taj) – základní obranný postoj
jikan (džikan) – povel rozhodčího „zastavit čas“
jime (žime) – škrcení, uškrtit
jime waza – škrcení (akce)
jiu jitsu (džiu džitsu) – jedna ze starých soustav japonské sebeobrany, z nichž vycházel Jigoro Kano při vytváření juda
ju no kata (džu no kata) – kata principů povolnosti, kata ohebnosti
judogi (džudogi) – úbor pro judo, kimono
judoka (džudoka) – nositel mistrovského pásu dan
juji (žuži) – kříž
jusei gachi (jusei gači) – vítězství převahou

K

kaeshi waza (kaeši waza) – protichvaty
kagae (kakae) – obejmout
kagami biraki – slavnostní zahájení nového výcvikového roku v dojo
kagato (kakato) – pata
kakari geiko – cvičný boj s částečným odporem soupeře bez protiútoku
kake – provedení, hod, poslední fáze chvatu
kami – nahoře
kamiza (joseki) – čestné místo v dojo
kani – langusta, humr
kansetsu – kloub
kansetsu waza – páky
kata – soubor chvatů pro předvádění (tzv. soubor vzorových chvatů), rameno, vzor
katame no kata – kata chvatů na zemi
katame waza – znehybnění
keikoku – trest, půlbod
kenken – poskakovat, hopsat
kikan – průdušnice
kiken – opuštění, zanechání
kime – rozhodnutí
kime no kata – kata, která prezentuje staré judistické učení o sebeobraně
ko – malý
koka – hodnocení třemi pomocnými body
kokyn – dýchání
komi – uvnitř, dovnitř
koshiki no kata (košiki no kata) – starobylá kata tělesného a duševního rozvoje, jíž si velmi vážil Jigoro Kano
kuatsu – resuscitační metody
kubi – krk, hrdlo
kumi kata – způsoby úchopu
kusabi dome – způsoby blokování soupeře nohama
kuzure – varianta, změna
kuzushi (kuzuši) – vychýlení soupeře, prolomit, prorazit, nerovnováha
kyu – žákovský stupeň technické vyspělosti

M

mae – vpřed, tvář, vzezření, povrch
mae ukemi – pád vpřed
maita – „vzdávám se“
make – porážka
maki – ovinout, zabalit, rolovat
maki komi – porazy prováděné s využitím pádu házejícího
makura – polštář
mata – vnitřní
mate – „přerušte boj“
migi – vpravo
morote – oběma rukama

N

nage – hod, poraz, promítat, navrhnout
nage komi – cvičení opakovaných hodů bez odporu soupeře
nage no kata – základní soubor chvatů v postoji
nage waza – porazy
naname – šikmo, úhlopříčně
ne waza – znehybnění prováděná v boji na zemi

O

o – velký
obi – judo pás, barva označuje stupeň technické vyspělosti
okuri – pár, dvojice
osaekomi waza – držení
osaekomi toketa – držení přerušeno
oshi (oši) – postrkovat, tlačit, strčit (do někoho)
otoshi (otoši) – padat, pokles

R

randori – cvičný zápas podle předem stanoveného výcvikového záměru
rei – povel k pozdravu
renraku – výsledek následující kombinace
renraku waza – kombinace různých chvatů
renshu (renšu) – soustavný trénink
renzoku waza – opakovaný útok stejným chvatem
ritsu rei – malý pozdrav (v postoji)
ryu (rjú) – škola, metoda

S

sankaku – způsob blokování soupeře nohama, tzv. trojúhelník
sasae – držet, zadržet, podepírat
sei shoku (sei šoku) – druhá fáze chvatu na zemi, dosažení kontaktu se soupeřem
seirioku zen yo kokumin taiiku (seirjoku zen jo kokumin taiiku) – soubor tradičních judistických cvičení, založený na principu maximální účinnosti
seisuru – konečná fáze chvatu na zemi, kontrola nad soupeřem
seiza – klek sedmo
sen – útok
sensei – učitel
seoi – vzít, nabrat (na záda)
shiai (šiai) – boj, utkání na soutěži
shiai jo (šiai jo) – zápasiště
shido (šido) – trest ve výši tří pomocných bodů
shihan (šihan) – učitel
shiho (šiho) – čtyři
shizei (šizei) – postoj, střeh
shizen tai (šizen tai) – základní, přirozený postoj
skashi (skaši) – únik ze soupeřova útoku a využití jeho pohybu k povalení na zem
sode – rukáv
sogo gachi (sogo gači) – spojené vítězství (wazari + keikoku)
sonomama – nehýbejte se
soremade – konec
sotai renshu (sotai renšu) – cvičení ve dvojicích
soto – vnější
sukui – lžíce, pohyb, chod
sumi – úhel, roh, kout
suri ashi (suri aši) – normální chůze klouzavými pohyby
sute geiko – cvičení se zkušenějším soupeřem, který méně zkušenějšího instruuje
sutemi waza – strhy a překoty

T

tachi (tači) – postoj, promítnutí, předvedení
tachi rei (tači rei) – pozdrav v postoji
tachi waza (tači waza) – porazy
tai – tělo
tai sawaki – obraty
taiso – tělocvik
tanden – břicho
tandoku renshu (tandoku renšu) – nácvik chvatu bez soupeře
tani – údolí
tatami – díl zápasiště pro judo
tate – svislý, svisle
tawara – tančit, sláma
te – ruka
te waza – skupina porazů,u nichž podle tradičního pojení pracují převážně paže házejícího
teiko – odolnost
tekubi – tep, zápěstí
toketa – přerušeno držení
tokui – pohyb (chod), oblíbená osobní technika
tokui waza – osobní chvat (technika)
tomoe – kruh, čára, linka, řádek, křivka, zatáčka, oblouk, kolo, v kruhu
tori – útočník, aktivnější z dvojice

U

uchi – vnitřní
uchi komi (uči komi) – nástupy do chvatu bez házení soupeře
ude – paže, rámě, předloktí
uke – obránce, pasivnější z dvojice (ten, který padá)
ukemi – pády
uki – plouti, plovoucí, tekoucí
ura – opačně, vzad, na druhou stranu
ushiro (uširo) – obráceně, za, vzadu
ushiro ukemi (uširo ukemi) – pád vzad
uwagi – náhodou, namátkou

W

waki – podpaží
waza – bojová akce v judu
wazari – půlbod, sedm pomocných bodů
wazari awasete ippon – vítězství dosažené dvěma půlbody

Y

yama (jama) – hora, pohoří
yoko (joko) – boční, postranní
yoko ukemi (joko ukemi) – pád na bok
yuchi (juči) – prst
yudansha (judanša) – význačný pásek (černý)
yuko (juko) – ocenění ve výši pěti pomocných bodů

Z

zarei – velký pozdrav (v kleku)