Judo

Judo je bojový sport, který má kořeny v Japonsku. Slovo Judo pochází z japonštiny a v doslovném překladu znamená „jemná cesta“. Cvičenec juda se nazývá judoka, v češtině judista. Pro všechny techniky se používají japonské názvy.

Původ juda je ve starých japonských válečných uměních, zejména pak v umění zvaném jiu-jitsu. Jednalo se o techniky sebeobrany a zahrnovalo údery, kopy, hody, páky a dokonce i útoky mečem nebo nožem.

Ve druhé polovině 19. století vypracoval na základě tohoto umění profesor Jigoro Kano nový systém a nazval ho Kodokan Judo. Pro profesora Jigoro Kano nebyly však důležité jen techniky. Kladl velký důraz také na principy, které mělo judo zprostředkovat:
—  Co nejúčinnější nasazení ducha i těla.
— Vzájemná pomoc směřující k oboustrannému blahu.
— Vítězství poddáním se.

Dnes je judo olympijský sport, který zaujal tisíce lidí na celém světě. Přes změny, které přinesl jeho přirozený vývoj zůstává judo stále uměním, které vychází z principů profesora Kano a vede cvičence k pozornosti k druhým a ohleduplnosti ke sportovnímu partnerovi.