Historie klubu

Začátky juda v Benešově se datují rokem 1959, kdy nastupuje do Benešova na základní vojenskou službu Bohumil Kuna, člen oddílu TJ Žižkov, v té době nositel 3. KYU. Bohumil Kuna zakládá krátce po příchodu do Benešova zájmový kroužek juda na ZŠ Karlov. Kroužek navštěvuje 15 dětí. Již v této době se do činnosti zapojují Jiří Dvořák, Antonín Tichý, Karel Sahula, J. Schud a Marta Danielová, ještě jako dítka školou povinná. Činnost kroužku juda se později objevuje pod hlavičkou TJ Lokomotiva Benešov.

Nejúspěšnějším rokem v počátcích byl rok 1962. Družstvo dorostu (Tichý, Brzybohatý, Schut, Sahula a Pospíšil) získává 1. místo v kraji. Titul Přeborník kraje získává J. Dvořák (kategorie mužů) a A. Tichý (kategorie dorostu). Činnost oddílu je ukončena rokem 1966, kdy většina členů odchází k výkonu základní vojenské služby. Na podzim roku 1976 zakládá Jiří Dvořák při ODPM Benešov kroužek juda. O rok později začíná spolupráce s RH Benešov (nyní oddíl SKP), která trvá dodnes. Činnost obou oddílů byla vzájemně úzce spjata.

Již v roce 1977 se dostavují první dobré výsledky. Přeborníkem kraje se stává Robert Slezák (2. místo Petr Šmerha). V roce 1978 se stávají Přeborníky kraje Pavel Bělík a Lenka Zemanová. První místa bez udělení titulu získávají Hana Pazderová, Jana Hanáková a Eduard Slezák. Velice úspěšně si vedli i Jana Rysová, Petr Cacák, Daniel Bělík, Pavel Tichý a Robert Střelka. V roce 1979 se Přeborníky stávají Vendula Houšková a Šárka Jedlanová. Úspěšné jsou i Alena Štěpánková, Karla Kramperová, Robert Střelka a Roman Vajnar. V dalších letech v nejrůznějších důvodů byla závodní činnost omezena, což ale vůbec neznamená, že kvalitní příprava dětí nepokračovala.V letech 1988-89 dosahuje na soutěžích dobrých výsledků Filip Souš, Pavel Průcha a Jarda Škoula. Nejvýraznější postavou těchto let byl snad Aleš Vágner, který z oddílu juda přestoupil v roce 1990 do TJ Vršovice a v tomto roce se stal Přeborníkem ČSR.

V současné době má oddíl více jak 200 členů. Z tohoto celkového počtu je 160 členů mladších 18 let. Činnost oddílu se zaměřuje na mládež. Naší hlavní snahou je podchycení zájmu mládeže i přesto jsme dosáhli ve více jak skromných poměrech cenných úspěchů nejen na krajské, ale i na celorepublikové úrovni.

Každoročně pořádáme turnaj pro nejmladší věkové kategorie chlapců a dívek. Pravidelně se počet účastníků pohybuje okolo 200 závodníků a závodnic z celých Čech a v posledních letech počet závodníků překročil i hranici 400 závodníků.

V roce 2004 jsme začali díky pochopení vedení ZŠ Dukelská trénovat v rekonstruované hale. Po letech provizorií máme možnost využívat ve skutečně sportovním prostředí.

Věříme, že zásadně zlepšené podmínky umožní rozvoj našeho sportu.